PRZECIWWSKAZANIA
Ta półmaska nie dostarcza tlenu. Nie zapewnia ochrony układu oddechowego w warunkach
 niedoboru tlenu (poniżej 19 %). Nie należy jej używać w przestrzeniach o niewielkiej kubaturze, zwłaszcza nie przewietrzanych, takich jak kanały, studzienki, zbiorniki itp. Półmaska nie chroni przed zanieczyszczeniami w postaci par gazów i mgły substancji szkodliwych dla zdrowia i niebezpiecznych dla życia. Nie stosować jeśli rodzaj, stężenie i właściwości substancji szkodliwych nie są znane. Nie używać podczas gaszenia pożaru. Półmaska nie zapewnia szczelności jeżeli będzie noszona na twarzy nieogolonej lub brodatej.

CHARAKTERYSTYKA
Półmaska filtrująca X100 FFP1 NR D składa się z:
• wielowarstwowego materiału filtracyjnego polipropylenu

• zacisku nosowego dla formatowania półmaski w obrębie nosa;
• taśm nagłowia wykonanych z nitek gumowych w oplocie;
• uszczelki nosowej wykonanej z pianki poliuretanowej.
Półmaska jest tak skonstruowana, aby można było w niej z łatwością oddychać w trakcie całej zmiany
 roboczej. Dzięki anatomicznemu kształtowi oraz zaciskowi nosowemu i znajdującej się pod spodem piance, półmaska jest łatwa do dopasowanie dla większości kształtów twarzy, tak aby zapewnić konieczną szczelność.

WYMAGANIA
Półmaski firmy są zgodne z:
• europejską normą zharmonizowaną PN-EN 149:2001+A1:2010 (EN 149:2001+A1:2009) „Sprzęt
 ochrony układu oddechowego – Półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami. Wymagania, badanie, znakowanie”;
• przepisami dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich 89/686/EWG w sprawie zbliżenia
 ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do środków ochrony osobistej, wprowadzonej w Polsce na mocy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku (Dz. U. nr 166, poz. 1360) i rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku (Dz. U. z 2008 r. nr 259, poz. 2173) zastępującego z dnia 31 marca 2003 roku (Dz. U. nr 80, poz. 725).

UŻYTKOWANIE I PRZECHOWYWANIE
Półmaski należy przechowywać w temperaturze od -20°C do +40°C i wilgotności poniżej 70%.
Przed użyciem półmaski, należy sprawdzić jej stan techniczny: czy jej elementy nie są uszkodzone. Półmaski
uszkodzone oraz takie, których data ważności została przekroczone nie mogą być użyte. Półmaski nie należy
składać i zaginać.
W celu zapewnienia jak najlepszej szczelności części twarzowej, sposób zakładania i dopasowywania półmasek
powinien przebiegać wg następującego schematu:


1. Przed założeniem półmaski, wstępnie ukształtować zacisk nosowy poprzez jego zaciśnięcie, co poprawia
późniejsze dopasowanie półmaski do twarzy,
2. Umieścić część twarzową tak, aby przykrywała usta i nos,
3. Taśmy nagłowia założyć tak, aby dolna taśma obejmowała kark poniżej ucha, a górna przechodziła z tyłu
głowy nad uchem;
4. Dopasować wstępnie uformowany zacisk nosowy tak, aby zapewnić szczelność;
5. Sprawdzić prawidłowość założenia; przyłożyć dłonie i przytrzymać czaszę; mocno wydmuchnąć
powietrze; w przypadku nieszczelności wyregulować pozycję czaszy, zacisk nosowy lub taśmy nagłowia.
6. Data ważności: 60 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na wyrobie.
W trakcie użytkowania półmaski następuje wzrost oporów oddychania powodowany osadzaniem się na niej pyłu.
Jeżeli użytkownik uzna, że opór znacznie wzrósł, półmaskę należy wymienić na nową. Półmaska jest
przeznaczona do stosowania przez okres jednej zmiany roboczej (max 8 godz.).