Aby sitko służyło przez długi czas zalecamy każdorazowo zaraz po zakończeniu filtracji materiałów przepłukać sitko.

Sposób czyszczenia:

  • Materiały na bazie wody: Spłukać wodą
  • Materiały na bazie rozpuszczalników: Przemyć rozpuszczalnikiem

Zastosowanie:

190 mikronów:bazowe lakiery konwencjonalne, lakiery bezbarwne, bejce, dokładna filtracja