Urządzenie to może być używane tylko z pojemnikami jednorazowego użytku, zawierającymi techniczny gaz będący mieszanką propanu i butanu, wyposażonymi w samo uszczelniające złącze gwintowe. Pojemniki gazowe muszą być zgodne z normą EN 417.

Szczególnie przydatny jest do:

  • lutowania miękkiego i twardego rur miedzianych w instalacjach C.O. oraz wodnych
  • cynowania
  • wyżarzania
  • opalania farb
  • odmrażania
  • rozpalania pieców, kominków i grilli
  • luzowania śrub
  • majsterkowania.