• Odporność temperaturowa: 100°C
  • Zawartość części stałych (zależnie od koloru): 25-25%
  • Lepkość (zależnie od koloru, kubek DIN 4mm 20°C): 18-28sek.
  • Temperatura stosowania: od +10 do +30oC
  • wydajność 1L (przy dwóch warstwach): ok. 8m²
  • czas schnięcia w 20°C: ok. 12min pyłosuchość
                                             25-30min suchość dotykowa
                                             2-3dni całkowite wyschnięcie