Sposób użycia:

  • Lakier nakłada się na uprzednio na tryśnięte i podsuszone warstwy bazy. Natryskiwać w wersji bez
  • rozcieńczenia 1.5 warstwy, z rozcieńczeniem dwie ew. trzy pojedyncze warstwy pozostawiając czas na
  • odparowanie 5÷10 min między powłokami (zależnie od temperatury i grubości warstwy). Po 10 minutach od
  • położenia ostatniej warstwy powłoka może być utwardzana w podwyższonej temperaturze.

Grubość warstwy:

40-50 (symbol mikrometr) na każdą warstwę

Lepkość natryskowa, dysza pistoletu, ciśnienie robocze: DIN 4/20 C 17 19 s, 1.3 1.4mm, 3 4 bar

Czas utwardzenia:

Temperatura: Twardość użytkowa

20 С 14godz.

60 С 45min.

Pojemność

1L, 3L