Rozcieńczalnik nakłada się cienko w 1-2 przejściach w miejscach styku starej powłoki lakierowanej i nowo nałożonego lakieru

Sposób użycia:

  1. Otoczenie pracy osłonić.
  2. Zalecana temperatura pracy 20ºC.
  3. Przed użyciem wstrząsnąć przez około 2 minuty.
  4. Odległość natrysku 20-30cm.
  5. Nanosić zaraz po lakierowaniu na granicy starej i nowej powłoki.
  6. Odczekać 15 sekund na zniwelowanie optycznej różnicy w kolorze.
  7. Po zakończeniu pracy w celu oczyszczenia zaworu rozpylającego obrócić puszkę „do góry nogami” i nacisnąć na chwilę dyszę rozpylając pozostałości lakieru znajdującego się w zaworze.