Ziarnistość

Średnioziarnista, Drobnoziarnista, Bardzo drobnoziarnista