SPOSÓB UŻYCIA:

Nie stosować przy bezpośrednim nasłonecznieniu lub na gorące powierzchnie.Dobrze wstrząsnąć. Używać rękawiczek. Produkt nakładać na powierzchnie oszczędnie i rozprowadzać za pomocą nakładki polerskiej przed uruchomieniem urządzenia. Polerować maszynowo za pomocą nakładki piankowej przy 1000-1200 obr./min. Między operacjami polerowania można użyć środka Lubri-Shine do utrzymania wilgotności powierzchni. W razie potrzeby wytrzeć powierzchnię za pomocą czystej szmatki z mikrofibry.